LEHO ஸ்காண்டிநேவிய டில்ட் பக்கெட்

  • LEHO Scandinavian Tilt Bucket

    LEHO ஸ்காண்டிநேவிய டில்ட் பக்கெட்

    CE குறிக்கப்பட்ட LEHO ஸ்காண்டிநேவிய டில்ட் பக்கெட் உயர்தர ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர், உயர்தர ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர், அதிக வலிமை உடைய அணிய-எதிர்ப்புத் தகடு NM400 ஆகியவற்றைக் கட்டிங் விளிம்புகள் மற்றும் அதிக இழுவிசை எஃகு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது.